Sistemul de notare german este diferit de cel de notare românesc. Astfel de diferenţe sau remarcat în întreaga Europă, motiv pentru care pentru o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte notarea, s-a elaborat sistemul de notare european.